• 4435aa0700484b1bd43bc3099699bc43
  • b324343af034f46b82beb13336989ea3
  • baf99e1b777beee7e5dcb514ab2a2e2e
  • 4435aa0700484b1bd43bc3099699bc43
  • b324343af034f46b82beb13336989ea3
  • baf99e1b777beee7e5dcb514ab2a2e2e

Kubek porcelanowy A / Porcelain mug A

Dostawa: 3 dni

Zulana

50.00 PLN

Kubek z autorskiej kolekcji MONOGRAM z literką "A" i "a" ze złoto-czarnym wzorem. Litery zdobią kubek z dwóch stron - małe "a" z jednej strony, duże "A" z drugiej. Do zdobienia kubka wykorzystaliśmy prawdziwe złoto.

By złoto jak najdłużej świeciło swoim blaskiem, rekomendujemy mycie ręczne kubka.

Kubek ma pojemność 350 ml.

materiał: polska porcelanaMug from the original MONOGRAM collection with the letter "A" and "a" with a gold and black pattern. Letters are decorated with a mug on two sides - small "a" on one side, big "A" on the other. We used real gold to decorate the cup.

For the gold to shine as long as possible, we recommend washing the cup by hand.

The mug has a capacity of 350 ml.

material: Polish porcelain