• 44320_855132780
  • 44320_7926500309
  • 44320_9606096008
  • 44320_855132780
  • 44320_7926500309
  • 44320_9606096008

KRAKÓW 50°3’N 19°56’E / CRACOW POSTER

Dostawa: 3 dni

Studio of Basic Design

120.00 PLN

Plakat Kraków - Główną linię plakatów tworzą miasta o zróżnicowanych układach urbanistycznych. Wycinając ich fragmenty sworzone zostały minimalistyczne grafiki. Wszystkie plany są zorientowane na północ oraz przedstawione w tej samej skali (1:15 000) tak aby możliwe było ich porównywanie. Każdy plakat jest ręcznie numerowany.

Wydruk offsetowy czarno-biały

Papier: Munken Polar 150g.
FSC, bezdrzewny, odporny na starzenie.

Plany miasta są piękne i fascynujące: z odległości są abstrakcyjną grafiką, lecz po bliższym przyjrzeniu się możemy dostrzec pojedyncze budynki i ulice.

Plakat jest sprzedawany bez ramy.

Rozmiar: 500x700 mm.Cracow Poster - The main line of posters is made up of cities with diverse urban layouts. Cut out their fragments, they were painted with minimalistic graphics. All plans are oriented north and presented on the same scale (1:15 000) so that they can be compared. Each poster is hand numbered.

Black and white offset print

Paper: Munken Polar 150g.
FSC, wood-free, aging-resistant.

The plans of the city are beautiful and fascinating: from the distance they are abstract graphics, but after a closer look we can see individual buildings and streets.

The poster is sold without a frame.

Size: 500x700 mm.