• fce523fca30ac4b33412cd27019aa897
  • fce523fca30ac4b33412cd27019aa897

Euclid Plate

Dostawa: 3 dni

Ewelina Wiśniowska

450.00 PLN

Przełamując sztywne zasady dekoracji talerzy, gdzie wzór tradycyjnie znajduje się na brzegach talerza, tu wrasta w struktur naczynia i staje się unikalną częścią formy. Część serii, która przedstawia współczesne, funkcjonalne formy użytkowe przeznaczone dla młodego pokolenia.

Autorski projekt Euclid Eweliny Wiśniowskiej

średnica: 28 cm

materiał: porcelanaBreaking the rigid rules of decorating plates, where the pattern is traditionally located on the edge of the plate, here grows in the structure of the dish and becomes a unique part of the form. Part of the series, which presents contemporary, functional utility forms intended for the young generation.

The original Euclid project by Ewelina Wiśniowska

diameter: 28 cm

material: porcelain