• 1437296404-289
  • 1437296406-717
  • 1437296402-121
  • 1437296404-289
  • 1437296406-717
  • 1437296402-121

ZEN lamp

Dostawa: 3 dni

HERYWALERY

700.00 PLN

Lampa Zen świeci okręgiem w centralnej części koła. Światło z okręgu delikatnie rozchodzi się po całej powierzchni lampy oraz po otoczeniu. Z pomocą Zen nadasz swojej przestrzeni dowolny nastrój. Kolor i jasność światła można modyfikować za pomocą dołączonego pilota lub (w wybranych wariantach) za pomocą aplikacji na smartfona. Kolory można także animować na różne sposoby.Lampa może być zawieszona na ścianie lub suficie. Za pomocą dołączonej podstawki może być także postawiona na stole lub podłodze. Źródłem światła są paski LED - ekologiczne i zdrowe, pozwalające na używanie go na wiele sposobów. Wszystkie lampy zbudowane są ze szkła akrylowego.

Wymiary:

średnica: 38 cm

grubość: 4 cmThe Zen lamp shines a circle in the center of the circle. The light from the circle gently spreads over the entire surface of the lamp and around it. The color and brightness of the light can be modified using the supplied remote control or (in selected variants) using the smartphone application. Colors can also be animated in different ways. The lamp can be hung on a wall or ceiling. Using the included stand, it can also be placed on a table or floor. The light source is LED strips - ecological and healthy, allowing you to use it in many ways. All lamps are made of acrylic glass.

Size:

diameter: 38 cm

thickness: 4 cm