• label
  • label

LABEL Magazine #28

Dostawa: 3 dni

Label Magazine

15.00 PLN

W tym wydaniu LABEL rozmawiamy szczerze z Michałem Łojewskim o marzeniach, pracy, inspiracjach i książkach. No i o ukochanej Japonii. Przyglądamy się także wnętrzom czerpiącym inspirację z minimalizmu japońskiego. Przedstawiamy także kreatywne współprace. Artystyczne kooperacje umożliwiają bowiem pokazanie produktu w zupełnie nowej odsłonie, odświeżają wizerunek firmy i udowadniają, że wyobraźnia nie ma granic. Agata Mayer zabiera nas jak zawsze w niesamowity świat fotografii.


In this issue of LABEL, we talk honestly with Michał Łojewski about dreams, work, inspirations and books. And about beloved Japan. We also look at interiors drawing inspiration from Japanese minimalism. We also present creative cooperation. Artistic cooperation allows you to show the product in a completely new version, refresh the company's image and prove that the imagination has no limits. Agata Mayer takes us as always in the amazing world of photography.